Alt cuvânt ca MAMA nu-i!

Cine poate sa-si dea seama

Cate-n lume este mama?

Mama-i cantec, mama-i dor

Mama-i apa de izvor

Mama-i floare, mama-i soare

Mama-i dulce sarutare

Mama-i blanda mangaiere

Mama-i fagure de miere

Mama-i fruntea cea senina

Mama-i harnica albina

Mama-i leagan pentru pui

Alt cuvant ca mama nu-i!